Συζητώντας για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς διαπιστώνουμε ότι η δημοτική αρχή σήμερα εμφανίζει σήμερα δύο πρόσωπα. Το ένα υπέρ της «κοινοχρησίας» και της «καθολικής προσβασιμότητας»- με αποχρώσεις βέβαια- και το δεύτερο υπέρ της άκρατης και άκριτης επιχειρηματικής- εκμεταλλευτικής δράσης σε βάρος και της «κοινοχρησίας» και της «καθολικής προσβασιμότητας»

Αυτό συνάγεται από την πρόσφατη συμπεριφορά του σημερινού Δημάρχου Καλαμαριάς Θ.Μπακογλίδη συνεπικουρούμενου από τον εντεταλμένο σύμβουλο Πολιτισμού και Τουρισμού Μ. Αμπατζίδη.
Την Τετάρτη , 3 Ιουνίου, ο πρώτος με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη επίσης συνεπικουρούμενο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Σπ. Πέγκα συνυπόγραψε ένα “Πρωτόκολλο συνεργασίας σε θέματα Τουρισμού και Προβολής”, στο οποίο περιλαμβάνεται σχεδιασμός για «τουριστική ανάπτυξη» με βασικό εργαλείο το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς.
Όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς, αυτό έγινε «εν κρυπτώ και παραβύστω», ερήμην των δημοτικών συμβούλων.
Η δημοτική αρχή Καλαμαριάς «ξέχασε» ότι:
Έχει συστήσει, εδώ και μήνες, Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το Παραλιακό Μέτωπο,Η οποία με ευθύνη του Δημάρχου δε συγκλήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα.
Υφίστανται σειρά σοβαρότατων νομικών κωλυμάτων και άλλων εμποδίων για την οποιασδήποτε μορφής «αξιοποίηση» του παραλιακού μετώπου.
Οι δύο Δήμαρχοι και το «δίδυμο» Μ. Αμπατζίδη (Καλαμαριά)– Σπ. Πέγκα (Θεσσαλονίκη) εντάσσουν το παραλιακό μέτωπο – και μάλιστα ορισμένα τμήματα αυτού εντελώς αποσπασματικά και επιλεκτικά μόνο το «Παλατάκι» (Κυβερνείο), το πρώην στρατόπεδο Κόδρα και τη μαρίνα της Αρετσούς) - σε μία δήθεν προοπτική «τουριστικής ανάπτυξης».

Με ποιο δικαίωμα ασχολούνται με το παραλιακό «μέτωπο» της Καλαμαριάς οι αιρετοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, όταν δεν έχει εκφραστεί το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς;
Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς και ο εντεταλμένος σύμβουλος δεν συγχωρείται να αγνοούν σημαντικές παραμέτρους για το θέμα αυτό , όπως:
1. Η απαράβατη και απαρέγκλιτη – σε κάθε συζήτηση ή πρωτοβουλία- τήρηση δύο αρχών , της κοινοχρησίας και της ελεύθερης πρόσβασης σε όλους με αποκλεισμό της «εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης».
2. Το παραλιακό μέτωπο αποτελεί ενιαίο οργανικό σύνολο από το Καραμπουρνάκι μέχρι τη Σχολή Δικαστών. Δε νοείται ο κατακερματισμός και κατατεμαχισμός του, και απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση με κριτήριο τις δύο πιο πάνω αρχές.
3. ‘Οσον αφορά στη Μαρίνα Αρετσούς:
Α. Είναι ακόμα – όχι τυχαία- σε ισχύ και πρέπει να καταργηθούν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2160/1993 (γνωστού ως «νόμου Μητσοτάκη»), με τις οποίες επιτρέπεται η δόμηση (!!!) στο χώρο της Μαρίνας (κτίζονται μέχρι 14 τετραόροφες πολυκατοικίες.
Μήπως οι δύο Δήμαρχοι και το «δίδυμο» Αμπατζίδη-Πέγκα στοχεύουν σε ένα «συγκρότημα σύγχρονων πολυκατοικιών ,ξενοδοχείων ή καζίνο » δίπλα στη θάλασσα;

Β. Είναι ανάγκη να χαρακτηριστεί έκταση 13 στρεμμάτων μέσα στο χώρο της Μαρίνας ως δασική , υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν προσφυγής του «Συλλόγου Κατιρλιωτών» και της «Οικολογικής Κίνησης», προσφυγή την οποία όφειλε να είχε ασκήσει ο Δήμος Καλαμαριάς, αλλά , όπως συνηθίζει, παρέλειψε να το κάνει!
Περιορίστηκε στην έκδοση ενός ψηφίσματος υπέρ του αγώνα των δύο φορέων και στην έκφραση συμπαράστασης με ηθικούς και υλικούς όρους στον αγώνα τους δείχνοντας το ένα πρόσωπο.
Γ. Να αποφανθεί το ΣτΕ οριστικά για την με αρ. 6065/2012 προσφυγή κατοίκων και συλλογικοτήτων της Καλαμαριάς κατά της μεταβίβασης του συνόλου της έκτασης της Μαρίνας στο ΤΑΙΠΕΔ, με την μορφή, που είχε παλαιά και τους αρχικούς του σκοπούς. Την προσφυγή αυτή επίσης όφειλε να είχε ασκήσει προεχόντως ο Δήμος Καλαμαριάς, αλλά επίσης παρέλειψε να το κάνει. Κι στην περίπτωση αυτή, η δημοτική αρχή είχε εκδώσει ψήφισμα!
4. Για το χώρο του πρ. Στρατοπέδου Κόδρα :
Α. Πρέπει να απομακρυνθεί ΑΜΕΣΑ το παράνομο κυνοκομείο, τη λειτουργία του οποίου ανέχονται προκλητικά και ο Δήμαρχος και το ΣΥΠΠΑΖΑΘ.
Β. Να γίνει απόλυτα σεβαστός ο χαρακτήρας του ως ιστορικού-αρχαιολογικού τόπου και «άλσους-πάρκου», και να μην μετατρέπεται σε χώρο απόθεσης στέρεων αποβλήτων, όπως έκαναν στο παρελθόν οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και ασυνείδητοι ιδιώτες.
Γ. Να μην επιτραπεί η μετατροπή του σε χώρο « πολιτιστικών εγκαταστάσεων» (πχ. ανοιχτό θέατρο)- εκτός των διατηρητέων στρατιωτικών κτηρίων- και χώρων αθλητισμού» επιτρεπομένων μόνον χρήσεων και κτιρίων τέτοιου χαρακτήρα, «που να υποβοηθούν την απόλαυση του πρασίνου από το κοινό», (βλ. την με αρ. 288/2003 ιστορική απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ισχύ «δεδικασμένου» και δεν μπορεί να ανατραπεί. (βλ. και το αρ. πρωτ. 6881/4.3.2015 έγγραφό του Δημάρχου Καλαμαριάς, ούτε με και με το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Κανένας σχεδιασμός , που θα αποκλίνει από την επιταγή του Συμβουλίου Επικρατείας , όπως αυτή εκφράζεται με την με αρ. 288/2013 απόφασή του Ε Τμήματος δεν είναι ανεκτός και επιτρεπτός.
Γι΄αυτό ανησυχίες γεννούν στους πολίτες της Καλαμαριάς οι σκέψεις για ένταξη του χώρου σε σχέδιο για «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ο χαρακτηρισμός του χώρου σε «τουριστικό πλεονέκτημα» αγνοώντας ότι έχει κηρυχθεί ιστορικός τόπος και αρχαιολογικός χώρος και ταυτόχρονα «άλσος-πάρκο» επιτρεπόμενες ήπιες χρήσεις με σκοπό την «απόλαυση του πρασίνου»!
Για το ζήτημα αυτό, εκκρεμεί προσφυγή στο ΣτΕ (ημερομηνία συζήτησης 16.9.2015)
5. Γενικότερα:
Α. Να ρυθμιστεί η τύχη των αυθαίρετων κατασκευών και λοιπών κτισμάτων και των τυχόν υφιστάμενων ιδιωτικών «ιδιοκτησιών» εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Β. Να ανανεωθεί το παραχωρητήριο για χρήση από το Δήμο των εγκαταστάσεων του «REMEZZO» και της «Πλαζ Αρετσούς» με τις γύρω εκτάσεις από την πλευρά του Δημοσίου.
Σε πείσμα των παραπάνω και η κατά προκλητικό τρόπο αγνόηση όλων αυτών των παραμέτρων, το κοινό όραμα Αμπατζίδη-Πέγκα (δηλ. Μπακογλίδη-Μπουτάρη) προβλέπει , «αναβάθμιση (!!!) –μήπως τετραόροφες πολυκατοικίες;- του περιβάλλοντος χώρου» της Μαρίνας, και τη δημιουργία μέσα στο χώρο του πρ. Στρ. Κόδρα «υπερτοπικού χώρου τουριστικών(!!!) – μήπως «καζίνο» ;- δράσεων» (βλ. κοινό άρθρο τους στην εφημερίδα «ΚΑRFITSA», φύλλο της 6ης Ιουνίου , σελ. 14), δηλαδή καθαρά επιχειρηματικές-κερδοσκοπικές δράσεις .
«ΒUSINESS as USUAL», δηλαδή !
Αυτό είναι το δεύτερο πρόσωπο της δημοτικής αρχής , που προβάλλει πιο έντονα πλέον και με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο.
Η απόφαση του ΣτΕ 288/2003 όμως βάζει «φρένο» σε τέτοια σχέδια και φαίνεται ότι δε γίνεται ούτε αντιληπτό, ούτε σεβαστό!

Το δεύτερο αυτό πρόσωπο όμως , το αποστρέφεται η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών και κατοίκων της Καλαμαριάς!

Μανόλης Λαμτζίδης, επικεφαλής της ΡΕΚΚ
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Our website is protected by DMC Firewall!